Cine nu și-ar dori securitate și siguranță?

 

Pentru a fi la curent cu normele și condițiile de gestionare a mărfurilor periculoase, care asigură siguranță și securitate în ambalarea, încărcarea, transportul etc. mărfurilor periculoase, acordul ADR prevede pregătirea angajaților care lucrează cu mărfuri periculoase, și se numește pregătire 1.3 ADR, adică se realizează în cofnormitate cu capitolul 1.3 din Acordul Internațional ADR.

 

Care sunt funcțiile cu responsabilitate din punct de vedere ADR?

- ambalator

- încărcător

- expeditor

- descărcător

- destinatar

și

conducător auto, în situația în care nu deșine certificat de pregătire profesională ADR, dar transportă mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate (LQ) ori sub nivelul a celor 1000 de puncte de risc ADR, trebuie să facă dovadă pregătirii în conformitate cu cap.1.3 ADR

 

Cine poate efectua această pregătire?

 

Dacă aveți consilier de siguranță contractat și/sau desemnat în cadrul întreprinderii, acestă persoană calificată cu certificat de pregătire profesională este abilitată pentru efectuarea pregătirii 1.3 ADR

 

Când trebuie efectuată această pregătire?

 

Având în vedere că acordul ADR se actualziează și se modifică la fiecare 2 ani, recomandat este ca periodic din doi în doi ani să se facă o pregătire sau un seminar de actualizare a cunoștiițelor

 

Mai multe detalii: 0767 494 592 sau petkes.karoly@hvesz.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

BLOG

 ADR Adviser

partner of Dangerous Hungária Engineering Office KFTpartener of Dangerous Hungária Engineering Office KFT

Consultantă în domeniul mărfurilor periculoase

   ADR  -  RID  -  IMDG  -  ADN  - ICAO

1