Contact

BLOG

partner of Dangerous Hungária Engineering Office KFTpartener of Dangerous Hungária Engineering Office KFT

Consultantă în domeniul mărfurilor periculoase

   ADR  -  RID  -  IMDG  -  ADN  - ICAO

IFPTR Zalău

Centru de Pregătire și Perfecționare a personalului din Domeniul Transporturilor

Str. Nicolae Titulescu, Nr.4

Tel.:0731 600 423
E-mail: zalau@ifptr.ro

www.ifptr.ro
ATESTATE
PROFESIONALE