Contact

BLOG

 ADR Adviser

partner of Dangerous Hungária Engineering Office KFTpartener of Dangerous Hungária Engineering Office KFT

Consultantă în domeniul mărfurilor periculoase

   ADR  -  RID  -  IMDG  -  ADN  - ICAO

IFPTR Zalău


Centru de Pregătire și Perfecționare a personalului din Domeniul Transporturilor


Str. Nicolae Titulescu, Nr.4


Tel.:0731 600 423

E-mail: zalau@ifptr.ro


www.ifptr.ro

ATESTATE

PROFESIONALE