Contact

BLOG

 ADR Adviser

partner of Dangerous Hungária Engineering Office KFTpartener of Dangerous Hungária Engineering Office KFT

Consultantă în domeniul mărfurilor periculoase

   ADR  -  RID  -  IMDG  -  ADN  - ICAO

DESEMNAREA CONSILIERULUI DE SIGURANȚĂ

Întreprinderile care vin în contact cu mărfuri periculoase trebuie să desemneze cel puțin un consilier de siguranță pentru fiecare punct de lucru care responsabil cu gestionarea mărfurilor periculoase conform prescripțiilor acordului ADR.
 
Consilierul de siguranță trebuie să-l aibă cunoștințe temeinice în domeniul mărfurilor periculoase privind:
 
- clasificare și principalele pericole ale mărfurilor periculoase
- identificare mărfurilor periculoase
- excepțiile transporturilor mărfurilor periculoase
- condiții generale și speciale privind utilizarea ambalajelor
- tipuri de ambalaje care sunt autorizate și pot fi utilizate pentru ambalarea și transportul mărfurilor periculoase
- etichetare, marcare și aplicarea mărcilor speciale pe ambalaje
- documentele de transport și informații necesare/obligatorii de menționat în documentul de transport, chiar și în cazul anumitor excepții
- tipuri de vehicule prescrise pentru transportul mărfurilor periculoase
- semnalizarea, placardarea și marcarea unităților de transport
- dispoziții speciale privind ambalarea și/sau încărcarea în comun al mărfurilor periculoase
- întocmirea rapoartelor (raportul anual și raportul de evenimente)
-etc....
 
De multe ori angajarea sau desemnarea din cadrul întreprinderii  al unui consilier de siguranță titular al unui certificat de competență profesională, dar fără suficientă experiență și cunoștințe în domeniu nu oferă siguranța necesară gestionării mărfurilor periculoase în condiții legale și în codiții de siguranță. Doar faptul că pe ”hârtie” întreprinderea este în regulă în practică însă ajută doar cunoștințele învățate și acumulate.
 
Pentru a scăpa de nesiguranța gestionării corecte a mărfurilor periculoase apelează la consilieri de siguranță cu experiență și cu relații internaționale în domeniul mărfurilor periculoase.
 
ADR Adviser partener HVESZ Ungaria suntem o echipă de consilieri de siguranță calificați în toate tipurile de transport de mărfuri periculoase, Rutier, Feroviar, Fluvial, Maritim și Aerian.
Suntem înregistrați în Asociația Națională al Consilierilor de Siguranță din Ungaria și din Europa -EASA, astfel cunoaștem suficient de bine situația privind gestionarea și controlul mărfurilor periculaose să vă putem oferi informații certe, sigure activității dumneavoastră.
 
Încheiați un contract cu noi, să vă beneficiați de serviciile noastre garantate pentru siguranță pentru dumnevoastră! Vă pregătim personalul care lucrează cu mărfuri periculoase (ambalează, încarcă, descarcă, întocmește documentul de transport, etc.) cu informații actuale, și mereu vă ținem la curent cu modificări apărute în domeniu, fiindcă legislație se actualizează periodic la 2 ani.
 
DECi, nu ezita să ne contactezi!