Recomandat

- pe coletul sau ambalajul individual să fie menționat „ambalat conform dispoziției speciale 375 ADR”, și

- în documentul de transport să se menționeze: „transport conform dispoziției speciale 375 ADR”

La ce substante este aplicabila aceasta dispozitie speciala?

 

Sigurele substanțe care pot fi ambalate beneficiind de această excepție sunt momentan, cele încadrate la numărul ONU 3077 si 3082

3077 - Substanțe periculoase din punct de vedere al mediului, SOLIDE

3082 - Substanțe periculoase din punct de vedere al mediului LICHIDE

 

Ce prevede această dispoziție specială

 

Aceste substanțe atunci când sunt transportate în ambalaje simple sau combinate, care conțin o cantitate netă per ambalajul simplu sau interior egală sau mai mică de 5l pentru lichide sau care au o masă netă per ambalajul interior simplu sau interior egală sau mai mică de 5kg pentru solide nu sunt supuse niciunei alte dispoziții ale ADR, cu condiția ca ambalajele să îndeplinească dispozițiile generale:

- să fie suficient de rezistente

- substanța să nu intre în reacție cu materialul ambalajului

- să se respecte gradul de umplere al ambalajelor în cazul substanțelor în stare lichidă.

 

În acest caz, când mărfurile periculoase de la numerele ONU 3077 și 3082, care sunt periculoase DOAR din punct de vedere al mediului, și sunt ambalate conform celor descrise mai sus, coletele NU TREBUIE:

- marcate cu numărul ONU

- etichetate cu etichete de pericol

- să poate mărci speciale (de ex. marca „periculos pentru mediu”)

 

 

20 iunie 2022

Dispoziția specială 375
Mărfuri periculoase EXCEPTATE

Consultantă în domeniul mărfurilor periculoase

   ADR  -  RID  -  IMDG  -  ADN  - ICAO

partner of Dangerous Hungária Engineering Office KFTpartener of Dangerous Hungária Engineering Office KFT

BLOG

Contact