Contact

BLOG

 ADR Adviser

partner of Dangerous Hungária Engineering Office KFTpartener of Dangerous Hungária Engineering Office KFT

Consultantă în domeniul mărfurilor periculoase

   ADR  -  RID  -  IMDG  -  ADN  - ICAO

FĂRĂ „licență ADR”

07 ianuarie 2022

Se pot transporta mărfuri periculoase fără ca operatorul/întreprinderea de transport să fie înregistrat la Autoritatea Rutieră Română -ARR ca transportator autorizat și pentru transportul mărfurilor periculoase?

 

De multe ori autorizarea operatorului/întreprinderii de transport și pentru transportul mărfurilor periculoase se interpretează ca un fel de „Licență ADR”.

 

Cum s-a explicat într-o postare de facebook, NU EXISTĂ licență ADR, doar înregistrarea operatorului de transport la ARR, că îndeplinește condițiile suplimentare (față de obținerea Licenței Comunitare și a Copiilor Conforme) pentru a transporta în condiții de securitate și siguranță mărfuri periculoase în conformitatea cu prevederile Acordului ADR.

 

 

Cine sunt exceptați de la autorizare/înregistrare (și) ca transportator de mărfuri periculoase?

 

- întreprinderile ale căror activități se referă la cantități,

  • pentru fiecare unitate de transport, care nu le depășesc pe cele menționate la 1.1.3.6 (excepție parțială, punctajul ADR calculat<1000 de puncte)și 1.7.1.4 și

  • în capitolele: 3.3(dispoziții speciale pentru anumite mărfuri care pot transportate fără aplicarea prevederilor ADR), 3.4(mărfuri ambalate în cantități limitate) și 3.5(mărfuri periculoase ambalate în cantități exceptate); sau

                                                                 

 

- care nu efectuează cu titlu de activitate principală sau secundară, transporturi de mărfuri sau operațiuni de ambalare, de umplere, de încărcare sau de descărcare legate de aceste transporturi, dar care efectuează ocazional transporturi naționale de mărfuri periculoase sau operațiuni de ambalare, de umplere, de încărcare sau de de legate de aceste transporturi, prezentând un grad minim de pericol sau de poluare

 

În afară de tipurile de activități enumerate mai sus, legislația națională prescrie prin HG 1175/2007, OMT 1214/2015, OG 27/2011, OMTI 980/2011, OMTI 2221/2020 că fiecare întreprinderile are obligația  să desemneze cel puțin un consilier de siguranță pentru activitățile menționate în capitolul 1.8.3.1 din ADR.

 

În conformitate cu capitolul 1.8.3.1fiecare întreprindere a cărei activitate include expediția sau transportul  rutier  de  mărfuri periculoase ori operațiunile conexe de ambalare, încărcare, umplere sau descărcare legate de aceste transporturi, desemnează unul sau mai mulți consilieri de siguranță pentru transportul mărfurilor periculoase, însărcinați să ajute la prevenirea riscurilor pentru persoane, bunuri sau mediul înconjurător, inerente respectivelor activități.

 

Operatorii/Întreprinderile de TRANSPORT, trebuie să se înregistreze la ARR, prin depunderea, trimiterea prin poștă cu confirmare de primire, sau prin transmitera ONLINE a următoarelor documente:

 

  • Dovada angajării, Decizia de numire pentru consilierului de siguranță

  • Dovada recunoașterii certificatului de atestare profesională al consilierului de siguranță în cazul în care acesta a fost eliberat de autoritățile din statele membre ale UE altul decât RO, din Spațiul Economic European sau din Confederația Elvețiană:

  • Lista conducătorilor auto care vor efectua transporturi rutier de mărfuri periculoase

  • Certificatul de atestare profesională al conducătorului auto, specific mărfurilor periculoase care vor fi transportate în cazul în care acesta a fost eliberat în unul dintre statele semnatare al Acordului ADR

 

Suplimentar în anumite situații/transporturi (mai) speciale:

 

  • Certificatul de agreare eliberat de RAR, pentru vehicule care necesită agreare (necesar pentru transportul mărfurilor periculoase în cisterne sau în cazul în care se transportă mărfuri explozibile-clasa 1)

  • Certificatul de inspecție tehnică în cazul suprastructurilor specializate pentru transportul  recipientelor cu gaze lichefiate sau alte mărfuri periculoase

  • Autorizație eliberată de CNCAN, pentru vehicule care transportă mărfuri periculoase din Clasa 7-radioactive