În special trebuie sa acordați atenție mare cisternelor cu un singura compartiment, echipate doar cu spărgătoare de valuri, fabricate înainte de 2009 pentru care din fabrică nu s-a meționat litera „S” în dreptul capacității compartimentului/compartimenteleor  sau subsecțiunilor deivizate de perete despărțitor sau spărgătoare de valuri cu capacitate mai mare de 7500 de litri.

 

In special cisternele utilizate la transport de bitum (dar nu numai), sunt cu un singura compartiment, pe plăcuță metalică fiind trecută capacitatea totală al rezervorului, chiar dacă este prevăzut cu spărgător sau spărgătoare de valuri.

09 ianuarie 2023

Contact

BLOG

 ADR Adviser

partner of Dangerous Hungária Engineering Office KFTpartener of Dangerous Hungária Engineering Office KFT

Consultantă în domeniul mărfurilor periculoase

   ADR  -  RID  -  IMDG  -  ADN  - ICAO

Plăcuță metalica cisterne

Fiecare cisternă trebuie să poarte o placă din metal rezistent la coroziune, fixată permanent pecisternă într-un loc ușor accesibil pentru inspecție. Pe această placă trebuie să figureze, prinștanțare sau orice alt mijloc asemănător, cel puțin informațiile indicate mai jos. Este permis ca aceste informații să fie gravate direct pe rezervor, dacă acesta este ranforsat astfel încât să nu se compromită rezistența rezervorului:

 • numărul de omologare;
 • denumirea sau marca de fabricație;
 • numărul de serie al fabricantului;
 • anul de construcție;
 • presiunea de încercare (presiune manometrică);
 • presiune exterioară de concepție;
 • capacitatea rezervorului – în cazul unor rezervoare multi-compartimentate, capacitateafiecărui compartiment –, urmat de simbolul „S” când rezervoarele sau compartimentelemai mari de 7500 litri sunt împărțite de sparge-valuri în secțiuni cu o capacitate nu maimare de 7500 litri;
 • temperatura de calcul (numai dacă este mai mare de + 50 °C sau mai mică de – 20 °C);
 • data și tipul ultimei inspecții efectuate: „luna, anul”, urmate de un „P” atunci când inspecția este cea inițială sau una periodică sau„luna, anul”, urmate de un „L” atunci când inspecția este una intermediară de etanșeitate;
 • poansonul expertului care a efectuat inspecția;
 • materialul rezervorului și referirea la standardele pentru materialele, dacă sunt disponibile, și, dacă este cazul, pentru învelișul protector;
 • presiunea de încercare pe ansamblul rezervorului și presiunea de încercare pe compartiment, în MPa sau în bar(presiune manometrică), dacă presiuneaîn compartiment este mai mică decât presiunea din rezervor.

 

Incă în ADR 2021 exista următoare măsură tranzitorie: Atunci când rezervorul unei cisterne fixe (vehicul-cisternă) sau a unei cisterne demontabile afost deja compartimentat, înainte de 1 ianuarie 2009, prin pereţi sau sparge-valuri, în secţiuni acăror capacitate nu depășește 7.500 litri, nu este necesar să se adauge la capacitatea acestuia simbolul „S”, până când nu se efectuează următoarea inspecţie periodică.

 

DAR această măsură tranzitorie a fost stearsă din ADR 2023 (vezi textul mai jos.)