Pregătire 1.3 ADR este obligatoriu pentru persoanele care operează cu mărfuri periculoase, pe funcțiile de:

 

- expeditor

 

- ambalator

 

- încărcător

 

- descărcător

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultantă în domeniul mărfurilor periculoase

   ADR  -  RID  -  IMDG  -  ADN  - ICAO

partner of Dangerous Hungária Engineering Office KFTpartener of Dangerous Hungária Engineering Office KFT

BLOG

Contact