Consultantă în domeniul mărfurilor periculoase

   ADR  -  RID  -  IMDG  -  ADN  - ICAO

partner of Dangerous Hungária Engineering Office KFTpartener of Dangerous Hungária Engineering Office KFT

BLOG

Contact

Acesastă secțiune este dedicată partenerilor contractați, pentru pregătirea ONLINE al personalului din cadrul intreprinderii contractate

Accesul în secțiunea de pregătire personalizată este restricționată, și poate fi accesat doar pe bază de parolă de către intreprinderile care au încheiat un parteneriat cu noi.

Pregătire ONLINE