Nu aveți consilier de siguranță sau nu ați completat raportul anual, VĂ AJUTĂM!

Contact

BLOG

 ADR Adviser

partner of Dangerous Hungária Engineering Office KFTpartener of Dangerous Hungária Engineering Office KFT

Consultantă în domeniul mărfurilor periculoase

   ADR  -  RID  -  IMDG  -  ADN  - ICAO

RAPORTUL ANUAL AL CONSILIERULUI DE SIGURANȚĂ - ADR

Acest raport oferă informații autorităților competente (ARR, RAR) și conducerii întreprinderii privind mărfurile periculoase încărcate (în cazul expeditorilor, încărcătorilor), transportate (cazul transportatorilor) sau descărcate (de către destinatari sau descărcători).

 

În afară de aceste informații oferă multe alte date relevante, care pot fi utilizate in vederea realizării a unor date statistice, sau in vederea elaborării unor recomandări către comisia responsabilă cu actualizarea acordului ADR, raportat la situația curentă proceduri și operațiuni legate de încărcarea, transportul și descărcarea mărfurilor periculoase.

 

 

CINE și CÂND trebuie să întocmească raportul

26 septembrie 2023

„...Întreprinderile au obligația de a transmite Ministerului Transporturilor un raport anual privitor la activitatea desfășurată, așa cum este prevăzut în Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier” (Art.29 din HG 1175/2007)

 

Operatorii de transport, întreprinderile de transport, expeditori de mărfuri periculoase(de exemplu. casele de expediție), producătorii de mărfuri periculoase, centre logistice etc., care au obligația desemnării a cel puțin un consilier de siguranță, au obligația să întocmească și raportul anual al consilierului de siguranță

La începutul fiecărui an, consilierul de siguranță trebuie să adune toate informațiile relevante(cantitate de marfa periculoasa transportata, aria de acoperire, pregătirea personalului, evenimente etc…), si sa le centralizeze prin completarea formularului de „raport anual al consilierului de siguranță”.

 

Termenul de completare încă NU este stabilit prin norme, DAR, tocmai din acest motiv autoritățile pot avea „pretenția” ca in prima zi al noului an sa ceara raportul întocmit. În același timp, nefiind stabilit un termen de elaborare și depunere al raportului, practic, din ianuarie până în decembrie oricând se poate întocmi și depune la Autoritatea Rutieră Română.

Se poate descărca de pe site-ul ARR-ului formularul tip, care se poate edita, astfel toate informațiile, necesare și obligatorii le veți completa cu ajutorul acestui formular.

 

Adresa formularului:

http://www.arr.ro/files/transport/transport%20marfa/ADR/RAPORT%20ANUAL%20CONSILIER%20DE%20SIGURANTA.xls

 

Formularul completat trebuie tipărit și semnat de consilierul de siguranță (care a întocmit) în două exemplare. Raportul semnat  înregistrați la Agenția ARR de care aparțineți, din care un exemplar păstrează agenția ARR, iar exemplarul doi le veți arhiva la sediu întreprinderii, și la solicitarea autorităților abilitate prezentați raportul întocmit și înregistrat la Autoritatea Rutieră Română.

 

Neredactarea şi/sau necomunicarea către organismul examinator desemnat care a eliberat certificatul consilierului de siguranță al întreprinderii a raportului anual al consilierului de siguranță, potrivit anexei E la Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar şi pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase şi potrivit prevederilor subsecțiunii 1.8.3.3 din A.D.R. se încadrează în categoria a III-a de risc, care se sancționează cu amendă contravențională  în valoare între 2.000 – 4.000 de lei.