Aplicarea modificărilor pe teritorul național al României trebuie să fie precedat de publicarea în monitorul oficial al modului de aplicare pe teritoriul național a modificărilor Acrodului ADR 2023, printr-un ordin al ministrului.

 

https://www.adradviser.ro/consilier-de-siguranta

05 ianuarie 2023

Contact

BLOG

 ADR Adviser

partner of Dangerous Hungária Engineering Office KFTpartener of Dangerous Hungária Engineering Office KFT

Consultantă în domeniul mărfurilor periculoase

   ADR  -  RID  -  IMDG  -  ADN  - ICAO

ADR 2023

A fost publicat Acordul ADR 2023.

 

Poate fi de descărcat acceasând linkul

 

https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage

 

Versiuni lingvistice publicate:

- Engleză

- Franceză

- Rusă

 

Acrodul ADR 2023 intră în vigoare cu data de 01.01.2023, cu perioadă de tranzit de 6 luni cel târziu pâna la data de 30.06.2023.

Începând cu data de 01.07.2023 toate modificările și noutățile ACORDULUI ADR 2023 trebuie respectate, cu excepția măsurilor tranzitorii din capitolul 1.6, care în continuare au rămas active/neșterse, modificând astfel unele măsuri, reguli, prescripții descrise în cele 9 părți ale Acrodului ADR.

 

Atenție! Valabilitatea multor măsuri tranzitorii au expirat sau au fost sterse. Trebuie să ținem cont de ele, că acele norme sau prevederi ale Acordului ADR care a fost actualizate în cursul anilor și modificărilor pediodice(la 2 ani), dar datorită măsurilor tranzitorii nu au trebuit aplicate, sau cel puțin nu au fost obligatorii, după ce ele a fost sterse ca măsuri tranzitorii, trebuie să le aplicăm.

 

De ex. desemnarea consilierului de siguranță pentru EXPEDITOR

 

Extras din ADR 2021: „1.6.1.44 Întreprinderile implicate în transportul de mărfuri periculoase numai ca expeditori care nu auobligația de a desemna un consilier de siguranță pe baza dispozițiilor aplicabile până la 31decembrie 2018, prin derogare de la dispozițiile de la 1.8.3.1 aplicabile de la 1 ianuarie 2019,vor desemna un consilier de siguranță până la 31 decembrie 2022.”