17 ianuarie 2022

Contact

BLOG

 ADR Adviser

partner of Dangerous Hungária Engineering Office KFTpartener of Dangerous Hungária Engineering Office KFT

Consultantă în domeniul mărfurilor periculoase

   ADR  -  RID  -  IMDG  -  ADN  - ICAO

Prevederei aplicabile transporturilor exceptate parțial
1.1.3.6 ADR

De multe ori se expediază sau se transportă mărfuri periculoase în cantitate relativ mică, despre care atât expeditorii, cât și transportatorii, dar și șoferii declară că este un transport EXCEPAT de la prevederile ADR, și de multe ori se spune că nu este transport ADR.

 

OARE o fi chiar așa?

 

Nu este transport ADR?

 

Nu trebuie să aplic prevederile acordului ADR, deci nu e stres?

 

nu fie stres, în continuare vă prezint la ce trebuie să fiți atenți, când mai expediați sau transportați mărfuri periculoase, care în conformitate cu prevedrile capitolului 1.1.3.6 din ADR, se pot transporta exceptat parțial de la prevederile acrodului ADR.

1. Să va asigurați că ambalajele folosite sunt omologate pentru mărfuri periculoase și corespunzător pentru marfa periculaose care urmează să le ambalați în el(e).

 • încercați să identificați marcajul de omologare
 • verificați dacă calitatea ambalajului corespunde cu grupa de ambalare al mărfii (unde este cazul)
  • X - Grupele de ambalare I, II, III
  • Y - Grupele de ambalare II și III
  • Z - Grupa de ambalare III

5. Membrii echipajului nu trebuie să fie posesori al unui certificat de pregătire profesională, DAR trebuie să fi participat la o pregătire generală organizată de un consilier de siguranță, conform capitolului 1.3 ADR

4. Nu aveți nevoie de echipament ADR, decât de un stingător de cel puțin 2 kg.

 

Mențiune: dacă dețineți la bord o lampă portabilă, acestă în mod obligatoriu trebuie să nu aibă suprafețe metalice care ar produce o scânteie.

3. În documentul de transport trebuie ca marfa periculoasă, ori mărfurile periculoase să fie declarate prin indicarea:

 • Numărului ONU precedat de literele „UN”
 • Denumirea oficiale la transport al mărfii din ADR
 • Nr. etichetei sau etichetelor de pericol
 • Grupa de ambalare al subtanței
 • Codul de restricție pentru tunel
 • Tipul de ambalaj utilizat
 • Cantitatea totală în litri dacă este lichid sau în kg dacă este solid
 • Cantitatea pe categorii de transport și punctajul calculat.

2. Dacă expediați sau transportați mărfuri periculoase, la încărcare verificați ca almbalajele să fie:

 • etichetate cu etichetă(e) de pericol
 • marcate cu numărul ONU al mărfii precedat de literele „UN”
 • marcate (dacă este cazul) cu alte mărci:
  • „periculoase pentru mediu”
  • marcă de manipulare